Stichting IJssellandschap

Door stadsstrand centreert de recreatie zich ook mooi tussen de twee bruggen voor de stad, waardoor andere uiterwaardgebieden misschien wat minder recreatieve druk ondervinden.