Nu.nl: D66 hoopt nog dit jaar op proef met stadsstrand in Deventer

D66 Deventer is benieuwd naar de mogelijkheden om bij wijze van proef nog dit jaar een voorlopige start te maken met een stadsstrand bij Deventer.  Die suggestie doet de fractie in vragen aan het college van burgemeester en wethouders, meldt Deventer Centraal. Vanuit de samenleving is het initiatief gekomen voor het aanleggen van een stadsstrand bij de IJssel. De fractie D66 vindt het idee aansprekend. “Wij zien de meerwaarde voor Deventer als toeristenstad en voor de inwoners zelf en de kansen voor (horeca)ondernemers om hun boterham te verdienen.”

 

Mogelijkheden

De fractie vraagt of het college hier ook zo over denkt en is benieuwd naar de stappen die gezet moeten worden. D66 wil weten welke ruimtelijke c.q. planologische mogelijkheden er zijn voor het eventueel aanleggen van een strand bij de IJssel. Het college wordt gevraagd of zij bereid is gesprekken te voeren met partijen als IJssellandschap, Rijkswaterstaat en het Waterschap om het stadsstrande ‘een ultieme kans te geven’.

Dit jaar proef?

Aangezien volgende maand het recreatieseizoen begint, is D66 erg benieuwd of het college kansen ziet om op enige manier, bijvoorbeeld bij wijze van proef, nog dit jaar een voorlopige start te maken met een strand in de uiterwaarden te maken.

 

Bron: http://www.nu.nl/salland/4224904/d66-hoopt-nog-jaar-proef-met-stadsstrand-in-deventer.html