Respect voor natuur & uiterwaarden staan centraal

Het stadsstrand moet een verrassende buitenplek worden waar aandacht voor de natuur en duurzaamheid een belangrijke rol zullen gaan spelen. Wij zijn ambitieus, ook als het om verantwoordelijkheid voor de natuur en onze leefomgeving gaat. Wij willen dit echter binnen onze mogelijkheden doen, zonder ongeloofwaardig te worden, door te willen slaan in goede bedoelingen of verkeerde verwachtingen te wekken.

Onze belangrijkste

Doelstellingen

Aanpak van zwerfafval

Samen met de betrokken instantie’s komt er een plan om de omgeving van het stadsstrand schoon te houden.

Tijdelijk

Wij willen het concept jaarlijks alleen in de periode van april tot en met oktober plaatsen. Aan het eind van het seizoen willen wij alle materialen weer verwijderen.

Respect voor natuur

Wij willen de locatie jaarlijks van 1 november tot en met 31 maart teruggeven aan de rivier. Alle materialen worden verwijderd en er zal gedurende die periode tijd zo goed als niets meer van het stadsstrand te zien zijn.

Duurzaamheid

Bewuste keuze voor duurzame en gebruikte materialen.

Geen onnodig geluidsoverlast

Om omwonenden, flora en fauna niet onnodig te verstoren zullen wij geen harde muziek afspelen.

Beperkte openingstijden

Wij houden rekening met onze openingstijden om omwonenden, flora en fauna niet onnodig te verstoren.

Groene waarden

Waar mogelijk versterking van natuur en landschappelijke waarden.

Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing van inrichting en materialen.

Ons concept is POP-UP

Tijdelijk, demontabel, mobiel en hufterproof. Op deze manier proberen wij eventuele overlast voor de directe omgeving, flora en fauna tot een minimum te beperken.

Duurzame energie

Wij willen de mogelijkheden onderzoeken voor o.a. het gebruik van zonnepanelen, windenergie, het koken op biogas en het doorspoelen van onze toiletten met gefilterd IJsselwater.

Oeverrecreatie

De oever is aangewezen als plek waar oeverrecreatie is toegestaan.

Door stadsstrand centreert de recreatie zich ook mooi tussen de twee bruggen voor de stad, waardoor andere uiterwaardgebieden misschien wat minder recreatieve druk ondervinden.

Stichting IJssellandschap

Stichting IJssellandschap

Bericht op Facebook

Bericht achterlaten