Gemeenteraad Deventer vol lof over stadsstrand

Journalist Bas Tijhaar van DeventerCentraal heeft alle fracties van de Gemeenteraad van Deventer gevraagd naar hun standpunt over ons initiatief voor een stadsstrand. Hieronder het volledige artikel.

Gemeenteraad Deventer vol lof over stadsstrand

Het initiatief voor een stadsstrand aan de IJssel bij Deventer kan op enthousiaste reacties rekenen vanuit de gemeenteraad. Navraag bij alle fracties levert louter positieve houdingen op ten opzichte van het idee. Vraagtekens over de uitwerking en haalbaarheid zijn er echter ook. Deventer Centraal vroeg alle fracties naar hun visie op de eventuele realisatie van tijdelijke voorzieningen voor recreatie en laagdrempelige horeca aan de Bolwerksplas, tussen de Wilhelminabrug en het pontje. Alle fracties, met uitzondering van DeventerNu, gaven een reactie.

Gemeentebelang:
‘Helemaal van deze tijd’
Alie Zandstra: “Het klinkt als een geweldig idee, waar eigenlijk niemand op tegen kan zijn. Een pop-up model, helemaal van deze tijd.” Het zou het toerisme volgens haar een grote boost kunnen geven.

Het tijdsplan, de invulling en ook het financieel plaatje moeten volgens Zandstra wel verder worden uitgewerkt. “We zijn benieuwd naar de resultaten en wachten de verdere ontwikkelingen met grote interesse af.“

PvdA
‘Meewerken met advies of ondersteuning’

“Enthousiast werden we van het plan, het kan een mooie recreatieve invulling bij de IJssel helpen bieden voor ondernemers”, aldus Rob de Geest. “Uit de presentatie die de initiatiefnemer onze fractie heeft gegeven, bleek dat er al veel werk en tijd in was gestoken en dat hij als ondernemer zijn zaken goed uitgewerkt heeft.”
Wat voor de PvdA nog onduidelijk was op dat moment, was de positie van Rijkswaterstaat. Gaan zij akkoord met het plan? “Dat is een onzekerheid waar vanuit de lokale politiek niet direct sturing aangebracht kan worden. We willen best meewerken met advies of ondersteuning.”
Investeren wil de PvdA niet: “Het blijft immers een commercieel initiatief van een ondernemer en daarin speelt de lokale overheid hooguit een faciliterende rol.”

D66
‘Lijkt aanwinst voor de stad’

Bas Noor: “Wij zijn zeer enthousiast over dit idee en het lijkt zeker een aanwinst voor Deventer. Naast een gesprek met de hele fractie heb ik een afspraak voor Koos Janssen geregeld met onze wethouder Hartogh Heijs.”

Over de kans van slagen kan Noor niet veel zeggen. “Want over een aantal zaken gaat de gemeente niet en de toetsing van vergunningen gebeurt niet door de gemeenteraad, maar door de ambtenaren onder verantwoordelijkheid van het college. Ook moet het bestemmingsplan aangepast worden. Dat kan zienswijzen en bezwaren met zich meebrengen. En natuurlijk moet een meerderheid van de raad dan ook nog instemmen.”

“Wat wij op dit moment vooral kunnen doen is de heer Janssen ondersteunen in het ‘vinden van de weg’.”

VVD
‘Er spelen veel belangen tegelijk’

“Het lijkt ons een mooie uitbreiding van de mogelijkheden om van Deventer te genieten” aldus Marco Swart.

“Omdat er aan de IJsseloever altijd veel belangen tegelijk spelen, is er een hoop uit te zoeken. Pas dan weet je wat er wel en niet kan. Goed overleg met omwonenden, ook aan de overkant, is in onze ogen heel belangrijk.”

Deventer Sociaal
‘We hopen dat het haalbaar is’

Aangezien vorige zomer al werd vastgesteld, dat er op de nieuwe plassen bij de IJssel naast de Wilhelminabrug spontaan en illegaal werd gezond, gezwommen en gerecreëerd, is Deventer Sociaal voorstander van een stadsstrand. “Voorzieningen als een toilet, douches en een kiosk zouden dan wel mooi zijn. Het liefst uitgebaat door een startende ondernemer”, stelt Erik van Brink.

“We hopen dat het initiatief haalbaar is, aan ons zal het niet liggen. Mogelijk moeten we wel bekijken of het haalbaar is, qua toestemming door instanties als Rijkswaterstaat. We gaan in elk geval onderzoeken hoe we dit politiek zo snel mogelijk kunnen realiseren.”

CDA
‘Hierom zijn we voor minder regels’
Het CDA is enthousiast over het initiatief. “We weten dat de contacten met de gemeente lopen en we hopen dat de Bijzondere Beleefstad Deventer er een bijzondere attractie bij krijgt”, aldus Henk Groothuis. “We zijn als CDA erg voor minder regels en als je naar dit plan kijkt, dan weet je weer waarom. Het feit dat niet alleen de gemeente Deventer hier iets van hoeft te vinden, maar ook Rijkswaterstaat, het waterschap en met een beetje pech ook nog een paar provincies maakt het er niet eenvoudiger op. Maar met een beetje goede wil en het uithoudingsvermogen van Koos Janssen moet 2017 zeker lukken.”


GroenLinks
‘Plan moet zorgvuldig onderzocht worden’
Tjeerd van der Meulen: “Omdat het gaat om een gebied met natuur- en landschappelijke waarden moet dit plan eerst zorgvuldig onderzocht en beoordeeld worden.”
Tegelijkertijd constateert GroenLinks dat een stadsstrand bij kan dragen aan een impuls van het toerisme en daarnaast een mooie, zomerse uitvalsbasis is voor vele Deventenaren. “Ook bezien in het licht van mogelijke samenwerkingen met bijvoorbeeld de lokale culturele sector en lokale leveranciers van ingrediënten voor de horeca, heeft dit concept het in zich om een waardevolle bijdrage te leveren.” GroenLinks wacht daarom met belangstelling de resultaten van de onderzoeken af.

ChristenUnie
‘Zou mooiste stadsstrand van het land zijn’
Arie de Niet vindt de locatie ‘een prima en veilige plek voor een echt stadsstrand’. “Dat zou een aanwinst zijn voor de stad. Het is ook meteen het mooiste stadsstrand van Nederland vanwege het fraaie uitzicht op het centrum van Deventer.”

Maar als er gebouwen en commerciële activiteiten als horeca komen, moet dat in goed overleg met de omgeving gebeuren, vindt De Niet. “Het is ook belangrijk om met Rijkswaterstaat te kijken wat er precies kan. Maar onze indruk is dat het wel in te passen is.”

“Als er een besluit van de gemeenteraad nodig is om het mogelijk te maken, hebben we een positieve grondhouding. De rol van de gemeente is vooral faciliterend. We zijn niet bereid er zomaar geld voor beschikbaar te stellen. Bovendien is er een fonds ‘Cultuur & Economie’ waar een beroep op gedaan kan worden.”

Deventer Belang:
‘Past goed bij boeiende beleefstad’
“Dergelijke initiatieven zijn in de Randstad al hip en geven een goede duw voorwaarts aan de stad”, aldus Margriet de Jager en Bert Kleine Schaars. “Het past erg goed bij het thema ‘boeiende beleefstad’ uit de economische visie.” Deventer Belang ziet mogelijkheden voor een samenwerking met de camping op de Worp en wil graag helpen. “Wij kijken hoe we Koos Janssen verder kunnen ondersteunen, indien nodig.”

SP
‘Mogelijk motie om onderzoek te faciliteren’

“Elk initiatief om Deventer verder en beter op de kaart te zetten kan op een positieve grondhouding van de SP rekenen”, stelt Eugene Kelder. “De kans van slagen ligt geheel aan het ontwerp en het businessplan dat hieraan ten grondslag ligt. Als er een goed voorstel ligt die geen grote financiële bijdrage vraagt van de gemeente dan kan de SP het plan van harte steunen. Je kan denken aan een motie, met diverse politieke partijen ingediend, die het college oproept om onderzoek te doen naar de haalbaarheid en het faciliteren (mogelijk maken en gunstige voorwaarden scheppen) van dit initiatief.”

 

Initiatiefnemer hoopt op versoepelde wetgeving

Janssen is blij met de positieve reacties vanuit de politiek maar merkt dat men ambtelijk en bestuurlijk ook nog zoekende is hoe om te moeten gaan met dit soort initiatieven vanuit de samenleving voor (tijdelijke) invulling van de openbare ruimte. Zijn aanvraag wordt vooralsnog namelijk behandeld als een permanente horecavergunning met alle bouwvergunningen en procedures die hierbij horen. Dit terwijl zijn concept op tijdelijkheid gebaseerd is en hij slechts alleen van april tot en met oktober  zijn horecapaviljoen (modulaire containers) wil plaatsen. Jaarlijks zullen alle materialen in november verwijderd worden en wordt het gebied teruggegeven aan de omgeving.

Janssen: “In het Bestuursakkoord 2014-2018 wordt al veel gesproken over het stimuleren en faciliteren van initiatieven van burgers en ondernemers . Dit vergt deels een nieuwe werkwijze waar helaas nog niet alle wetgeving en procedures op ingericht zijn, dit lijkt soms onnodig vertragend te werken en maakt het ook lastig voor welwillende ambtenaren”

Versoepelde wetgeving

Je ziet al steeds meer steden die wetgeving hebben versoepeld voor pop-up en bottom up initiatieven . In Arnhem is het mogelijk op plekken waar volgens bestemmingsplan geen horeca is toegestaan ‚tijdelijk’ dergelijke activiteiten te ontplooien. Ook geldt er aanzienlijke reductie op leges voor horeca met een experimenteel karakter en een beperkte looptijd. Het plan voor een stadsstrand ligt nu ter beoordeling bij het college van B&W, het duurt 6 tot 8 weken voordat dit behandelt zal worden en Janssen weer verder kan. Deventer heeft nog geen pop-up beleid en daarom zal een regulier vergunningtraject al met al minimaal 26 weken gaan duren.

Co-creatie

“De wens van een stadsstrand gaat veel verder dan mijn idee voor voorzieningen voor recreatie en een horecavergunning. Het concept heeft in mijn ogen potentie om uit te groeien tot een nieuw icoon voor Deventer. Ik zie het als co-creatie tussen een enthousiaste ondernemende burger en daadkrachtige en betrokken overheidsinstanties. Een voorbeeld van hoe met samenwerking en goed overleg (tijdelijke) invulling gegeven kan worden aan de openbare ruimte en er tegelijkertijd een aantal beleidsdoelen gerealiseerd kunnen worden.”

Janssen heeft nauw contact met instanties Rijkswaterstaat, Stichting IJssellandschap, waterschap en de provincie. Zij staan “niet negatief” tegenover zijn initiatief.

Samenwerking met Cambio:

“Een stadsstrand is een fantastisch initiatief. En bij mij komen er dan al direct een heleboel mogelijkheden naar boven. Van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot educatieve functies.”Klik voor het volledige interview met Jan Willem ten Wolde van Cambio in Deventercentraal.nl.