Economisch Visie 2020: #DEVisie2020

Onder het motto ‘Zet Deventer op de kaart’ voeren ondernemers, instellingen en gemeente de komende jaren tal van projecten uit om de onderscheidende kwaliteiten van Deventer te versterken.” Er zijn volgens de visie 3 kansrijke speerpunten voor de economie van Deventer:

Onze visie:

Stadsstrand met voorzieningen en laagdrempelige horeca draagt bij aan Boeiende Be-leefstad (#DEVisie2020)

Ons idee heeft in onze beleving in ieder geval aansluiting op onderstaande doelstellingen die de Gemeente Deventer uitspreekt in haar #DEVisie2020:

Innovatie

Wij zien aansluitingen bij de volgende doelstellingen van de categorie “Innovatie”:

wat

Voordat bezoekers naar Deventer komen, willen ze een goede indruk van de stad hebben. Daarom kunnen zij de stad virtueel bezoeken via internet, door het bekijken van webcams, video’s en andere multimediaproducties over Deventer. Dit materiaal is ook de basis voor de digitale ondersteuning van rondleidingen ter plaatse, waar je via een geo-based app al lopend of rijdend door de stad kunt zien en horen over alles wat zich om je heen bevindt. Alles gelardeerd met het winkel- en horeca-aanbod.

 

waartoe

• Een goede audiovisuele internetportal voor Deventer
• Audiovisuele presentaties (real time via webcam en geproduceerd) van/over Deventer
• Meer bezoekers, meer omzet

wat

De ambitie van ‘dEVENTer’ is om minimaal één keer per maand in de gemeente Deventer een evenement, festival of activiteit aan te bieden van bovenregionale allure. Dit kan gaan om culturele evenementen, tentoonstellingen, sportevenementen, congressen, enzovoort. Uitgangspunten zijn: van bovenregionale (landelijk en internationale) kwaliteit en/of kwantiteit. Ten opzicht van het bestaande aanbod zijn er in het bovenregionale aanbod van Deventer nog duidelijke omissies: evenement voor jongeren, sportevenement, landelijke tentoonstellingen, nieuwe producties en innovaties.

 

waartoe

• Minimaal één keer per maand een bovenregionaal event in Deventer
• Coördinatie en afstemming van het totale aanbod
• Nieuwe initiatieven die uitdagen en verleiden
• Specifieke organisatie van een deel van dit aanbod (onder andere Deventer Op Stelten, Boekenmarkt en Dickens Festijn)
• Samenwerken op het gebied van faciliteiten en inkoop
• Advies en ondersteuning
• Monitoring

wat

Er is sprake van verschillende initiatieven vanuit de markt om te komen tot een nieuw aanbod van (semi-) permanente tentoonstellingen in Deventer, zoals bijv. het fotomuseum in de Mariakerk (initiatief Van Mierlo), de Kunsthal (initiatief Stichting Culturele impuls), wisselcollecties in de Bergkerk (initiatief Ter Borchstichting) enz. De gemeente zal in samenspraak met het DOC/VVV en de kopgroep beoordelen welke initiatieven in aanmerking komen voor eventuele (start)subsidie en/of andere vormen van ondersteuning.

 

waartoe

• Uitbreiding van het aanbod in Deventer
• Bovenlokale uitstraling
• Meer bezoek, meer omzet

Duurzaam & Ecosystemen

“WAT: In het kader van Ruimte voor de rivier wordt de IJssel rond Deventer grootschalig aangepakt. Dit brengt interessante kansen met zich mee om diverse functies en programma’s te realiseren, zowel sportief, toeristisch als cultureel.

WAARTOE: Meer mogelijkheiden om het Ijsselfront te benutten en de binnenstad met de Ijssel te verbinden.”

Wij zien ook aansluitingen bij de volgende doelstellingen van de categorie “Duurzaam & Ecosystemen”:

wat

De binnenstad en de IJsseloevers vormen het perfecte toneel voor tal van sportieve, toeristische en culturele evenementen. Die soms nieuwe eisen stellen aan de beschikbare ruimte en functies. Verbinden van Havenkwartier en omgeving Handelskade aan de binnenstad zodat ook die omgeving kan worden betrokken bij de ontwikkeling van de Boeiende be-leefstad.

 

waartoe

Verkenning van benodigde aanvullende ruimte en functies, verkennen mogelijkheden Verzetslaan, Handelskade, Beestenmarkt, Havenkwartier e.d. Herinrichten Handelskade, Churchillplein

wat

Wat is nodig om het ecosysteem buitengebied een (grotere) bijdrage aan de economie van Deventer te laten leveren? Ontwikkelen van een plan om verblijfsrecreatie te versterken in het buitengebied en de vestiging van een grootschalige voorziening (bungalowpark oid) te bewerkstelligen.

 

waartoe

Meer overnachtingen in Deventer, hogere bestedingen in Deventer, meer werkgelegenheid, economische drager voor het buitengebied

wat

Het nieuwe winkelen en het nieuwe bezoeken moeten gefaciliteerd worden met een gratis draadloze internet”wolk” over de binnenstad en de andere winkel- en verblijfsgebieden, zodat bezoekers snel achtergronden, aanbiedingen en andere informatie kunnen vinden (push en pull). Toegang tot deze wolk moet laagdrempelig zijn (anoniem) en moet bij grootschalige evenementen eenvoudig op te schalen zijn.

 

waartoe

Meer bezoekers, meer omzet

Talent

“WAT: Atractief programma ontwikkelen met en voor jongeren van 18-27 jaar uit stad en buitengebied.

WAARTOE:  Meer binding van hier wonende, studerende of verblijvende jongeren aan Deventer.”

Wij zien ook aansluitingen bij de volgende doelstellingen van de categorie “Talent”:

wat:

Meer verbondenheid van hospitality opleiding Saxion aan lokale/regionale organisatie van activiteiten en evenementen.

 

waartoe:

Versterken van de samenhang en samenwerking tussen opleidingen in de regio en Deventer; bieden van goede mogelijkheden voor het opdoen van praktijkervaring; versterken van de professionaliteit en uitstraling van de organisatie van activiteiten en evenementen.

wat

Een introductieperiode ontwikkelen en organiseren voor nieuwe studenten in de stad Deventer

 

waartoe

Studenten maken kennis met Deventer en haar instellingen op het gebied van cultuur en sport

Bericht achterlaten