CDA & VVD dienen motie voor “toerisme-impuls Deventer” in

CDA & VVD hebben een motie ingediend om te onderzoeken hoe Deventer een “toerisme-impuls” kan krijgen om een (flinke) inhaalslag te maken en alsnog de doelstellingen “Boeiende Beleefstad” van #DEVisie2020‬” te behalen. Deze motie zal a.s. woensdag door de Gemeenteraad behandeld worden.

Wij zijn van mening dat ons concept voor een stadsstrand op meerdere vlakken aansluit bij #DEVisie2020 en verwachten dat ons idee dan ook zeker besproken zal worden. We zijn zeer benieuwd naar de uitkomst!

Schermafbeelding 2016-02-22 om 19.54.30

MOTIE

Ingediend door : Mede-indieners :

Wietse Burger (CDA) Lars Wuijster (VVD)

Agendapunt : Voorstelnr. :

Vreemd aan de orde

Onderwerp :

Deventer Boeiende Be-leefstad; impuls voor het toerisme

De raad heeft gesproken over het volgende:

 •   Deventer en Salland de toerist veel te bieden heeft;
 •   Recent burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft opgeroepen om toeristen meer overhet hele land te verspreiden1;
 •   Het economisch beleid van Deventer (DEVisie 2020) er op is gericht meer (internationale)bezoekers te trekken.

De raad vindt het volgende:

 •   In DEVisie 2020 de Boeiende Be-leefstad één van de 3 pijlers is;
 •   De ambitie van Deventer als Boeiende Be-leefstad is om te groeien naar 3 miljoen bezoeken perjaar, en 500.000 overnachtingen;
 •   De groei van de (internationale) toeristenstroom nog niet ten einde is, en een flink deel van detoeristen Europa zal bezoeken;
 •   Een flink deel daarvan Amsterdam zal bezoeken. Over tien jaar is de verwachting dan 23 miljoentoeristen die stad aan zal doen;
 •   Er nu wordt ingezet op een betere spreiding van toeristen over het hele land;
 •   Deventer kan profiteren van het ontvangen van een deel van deze spreiding.

De raad roept het college van burgemeester en wethouders op:

 •   Kenbaar te maken bij het College van B&W van Amsterdam dat in onze gastvrije Hanzestadtoeristen van harte welkom zijn;
 •   In een Quickscan aan de raad te rapporten hoe Deventer (nog) meer kan profiteren van de groeien spreiding van het (internationaal) toerisme;
 •   De raad over de uitkomsten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor de Voorjaarsnota, teinformeren.
Link naar motie (bron: Deventer.nl)