Respect voor natuur & uiterwaarden staan centraal

Het stadsstrand moet een verrassende buitenplek worden waar aandacht voor de natuur en duurzaamheid een belangrijke rol zullen gaan spelen. Wij zijn ambitieus, ook als het om verantwoordelijkheid voor de natuur en onze leefomgeving gaat. Wij willen dit echter binnen onze mogelijkheden doen, zonder ongeloofwaardig te worden, door te willen slaan in goede bedoelingen of verkeerde verwachtingen te wekken.

Onze belangrijkste doelstellingen

Aanpak van zwerfafval

Samen met de betrokken instantie’s komt er een plan om de omgeving van het stadsstrand schoon te houden.

Tijdelijk: Alleen van april tot en met oktober

Wij willen het concept jaarlijks alleen in de periode van april tot en met oktober plaatsen. Aan het eind van het seizoen willen wij alle materialen weer verwijderen .

Resterende periode van het jaar natuur

Wij willen de locatie jaarlijks van 1 november tot en met 31 maart teruggeven aan de rivier. Alle materialen worden verwijderd en er zal gedurende die periode tijd zo goed als niets meer van het stadsstrand te zien zijn.

Duurzaamheid

bewuste keuze voor duurzame en gebruikte materialen

Geen onnodig geluidsoverlast

Om omwonenden, flora en fauna niet onnodig te verstoren zullen wij geen harde muziek afspelen.

Bewust gekozen openingstijden

Wij houden rekening met onze openingstijden om omwonenden, flora en fauna niet onnodig te verstoren.

groene waarden

waar mogelijk versterking van natuur en landschappelijke waarden

landschappelijke inpassing

landschappelijke inpassing van inrichting en materialen

Ons concept is POP-UP: tijdelijk, demontabel, mobiel en hufterproof. Op deze manier proberen wij eventuele overlast voor de directe omgeving, flora en fauna tot een minimum te beperken.

In de media